Ýükleri üstaşyr geçirmegiň ýönekeýleşdirilen düzgünleri

Awtomatlaşdyrylan ulgam arkaly üstaşyr ýük geçirijiler mundan beýläk Türkmenistana gelmezden ýa-da şahamça açmazdan, ýüklerini resmileşdirip, töleglerini onlaýn usulda amala aşyryp bilerler. Täze ulgam arkaly Türkmenistanyň çäginde üstaşyr ýükleri yzarlamak mümkin.

Giriş:

Çykyş:

Bu sahypa diňe maglumatlar bilen tanyşmak üçin. Has anyk bahany hasaplamak üçin nusgada wagonyň görnüşini we agramyny (tonnada) görkeziň.

Gysga maglumat

Türkmenistanyň çägi:

km

Ortaça wagty:

Ýol nyrhy

USD

Goşmaça ýygymlar

USD